Heroku

Chú ý: Cài đặt lên Heroku yêu cầu máy ở local phải chạy 1 phiên bản unix, NodeBB không chạy trên Windows.

 1. Tải và cài đặt Heroku Toolbelt cho hệ điều hành của bạn
 2. Đăng nhập vào tài khoản Heroku: heroku login
 3. Xác nhận tài khoản Heroku bằng cách thêm thẻ credit (tại http://heroku.com/verify)
 4. Tạo bản sao repository: git clone -b v0.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git /path/to/repo/clone
 5. cd /path/to/repo/clone
 6. Cài đặt dependencies npm install
 7. Tạo heroku app: heroku create
 8. Bật WebSocket (beta): heroku labs:enable websockets -a {APP_NAME}, {APP_NAME} được cung cấp bởi Heroku, và giống như sau adjective-noun-wxyz.herokuapp.com (Chú ý: Đọc tài liệu sau): bỏ .herokuapp.com khi nhập {APP_NAME} phía trên.
 9. Bật Redis To Go cho tài khoản heroku của bạn: heroku addons:add redistogo:nano
 10. Chạy mã cài đặt NodeBB: node app --setup (thông tin về Heroku server và Redis to Go instance có thể tìm thấy ở trang tài khoản của bạn)
  • Tên server của bạn nằm trong trang cài đặt Heroku app và giống như sau adjective-noun-wxyz.herokuapp.com
  • Sử dụng bất cứ cổng nào, nó sẽ bị bỏ qua.
  • Redis server có thể tìm trong redis url. Ví dụ với url là: redis://redistogo:h28h3wgh37fns7@crestfish.redistogo.com:12345/
  • Server là fishyfish.redistogo.com
  • Cổng là 12345
  • Mật khẩu là h28h3wgh37fns7
 1. Thêm 3 gói sau vào phần dependencies trong file package.json:
"dependencies": {
  ...
  "nodebb-plugin-dbsearch": "0.0.10",
  "redis": "~0.10.1",
  "connect-redis": "~2.0.0"
},
"devDependencies": {
 1. Tạo 1 Procfile cho Heroku: echo "web: node loader.js" > Procfile
 2. Commit Procfile:
git add -f Procfile config.json package.json && git commit -am "adding Procfile and configs for Heroku"
 1. Push lên heroku: git push heroku master * Hãy chắc chắn rằng khóa SSH đúng đã được thêm vào tài khoản của bạn, nếu không thì push sẽ không thành công!
 2. Khởi tạo 1 dyno: heroku ps:scale web=1
 3. Truy cập vào ứng dụng!

Nếu hướng dẫn trên không rõ ràng hoặc bạn gặp rắc rối, hãy cho chúng tôi biết bằng cách tạo báo cáo.

Luôn cập nhật

Nếu bạn muốn pull những thay đổi mới nhất từ git repository vào ứng dụng Heroku của bạn:

 1. Chuyển hướng repository tới /path/to/nodebb
 2. git pull
 3. npm install
 4. node app --upgrade
 5. git commit -am "upgrading to latest nodebb"
 6. git push heroku master