https://i.imgur.com/3yj1n6N.png

NodeBB là một nền tảng diễn đàn thế hệ mới sử dụng công nghệ web sockets để có thể tương tác ngay lập tức và thông báo thời gian thực. NodeBB có nhiều tính năng hiện đại với tư duy sáng tạo như tương tác mạng xã hội và dòng chảy thảo luận.

NodeBB là một dự án mã nguồn mở mà có thể tạo nhánh trên GitHub. Đừng bỏ qua các cách mà bạn có thể giúp để đóng góp cho dự án này từ dịch thuật, yêu cầu “pull”, và chia sẻ với bạn bè của bạn.

Mục lục

Tài nguyên cho nhà phát triển

Chỉ muc và bảng