Ubuntu

Esmalt paigaldame põhitarkvara:

$ sudo apt-get install git nodejs redis-server imagemagick npm

Kui soovid kasutada MongoDB’d, LevelDB’d, või hoopiski mõnda muud andmebaasi peale Redis andmebaasi, siis uuri lähemalt Andmebaasi konfigureerimine sektsioonist.

Kui sinu Ubuntu package manager installis Node.js versiooni, mis on väiksem kui 0.8, tuleb manuaalselt uuendada uuemale versioonile. Esiteks tehke kindlaks Node.js versioon node --version:

$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Järgmise sammuna kloonime NodeBB Githubi repo sobivasse asukohta:

$ git clone git://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb

Paigaldame NodeBB foorumitarkvara:

$ cd nodebb
$ npm install

Käivitame NodeBB seadete muutmise režiimi setup flagiga:

$ ./nodebb setup

Algseaded on mõledud local serveri jaoks, kus Redis andmebaas töötab samuti samas keskkonnas.

Lõpetuseks tuleb foorum käivitada:

$ ./nodebb start

NodeBB’d saab käivtada ka muude programmidega, näiteks supervisor ja forever. Vaata lähemalt siit.